TEVÉKENYSÉGÜNK

Református temető

Református temető:
Székelykapu és Alfa-Omega emlékhely

Székelykapu

A temető bejáratánál székelykapu fogadja az érkezőket, melyet 2003-ban székely fafaragó mesterek készítettek.

Alfa-Omega emlékhely

A kaputól balra az Alfa-Omega emlékhely található, melynek középpontjában egy platánfa áll. A 3 méter átmérőjű omega és a benne elhelyezkedő alfa betűk műkőből kerültek kialakításra.

Az Alfa-Omega emlékhely alapgondolatához hozzájárult az is, hogy a református temetőhöz vezető út mellett egy 1848-as elhagyatott sírkő került elő a terület növényzetének rendbetételekor, melyet – a már tudatos keresés során – még hét 120-170 éves sírkő követett, amiket az évtizedek folyamán a föld eltemetett, a növényzet ellepett, a hozzátartozók elhanyagolták, elhagyták őket. Nyelvtörténeti szempontból is érdekes az elsőként megtalált sírkő felirata, mely helytörténeti fontossága mellett a magyar nyelv ékességének is bizonyítéka:

„Itt nyugszik Istenben boldogult özvegy Haraszti Mihályné született Karácsonyi Erzsébet meghalt életének 65. évében 1848 E síremléket emelte a jó édes anyának szerető leánya, Cserekje Istvánné Haraszti Erzsébet”

Mivel a temető környezetének rendezése folyamatban volt, megszületett a gondolat, hogy e régi sírkövek kerüljenek egy szép környezetbe, ahol az elhunytak emléke továbbra is kegyelettel megőrizhető. Az emlékhely átadására 2006 novemberében került sor.

Ugyanitt található egy kopjafa is, mely a magyar szabadságharcok emlékére állíttatott, évszámai az alábbiak:

1703. (Rákóczi-szabadságharc)
1848. (1848-49-es forradalom és szabadságharc)
1956. (1956-os forradalom és szabadságharc)