TEVÉKENYSÉGÜNK

Főtér

Főtér

Hasonló nagyságú és költségvetésű, közterület-fejlesztésre irányuló munka még nem folyt Mogyoródon, mint a Pipa Csárda előtti terület és környékének rendezése 2006-ban.

A terveztetés az Alapítvány megbízásából kezdődött meg mintegy 2,2 millió Ft értékben, miután a képviselőtestület ehhez elvi hozzájárulását adta, és önrészt különített el. Amikor a tervezés látványos fázisba jutott, az Alapítvány és a Szent László Kör több lakossági fórumot is szervezett, ahol a jelenlévők kinyilváníthatták véleményüket, valamint az Alapítvány szervezte a szakértői egyeztető üléseket, folyamatosan konzultált a kistérségi megbízottal, aki nyomon követte a pályázati kiírásokat és jelezte, amikor kiírták Az integrált helyi fejlesztési akciók ösztönzése c. PHARE-pályázatot. Az Alapítvány munkáját látva végül a cél megvalósítása mellett voksolt az egész képviselőtestület, s megszületett a község hagyományos faluközpontjára egy komplex fejlesztési terv. Az Alapítvány a pályázatírást a benyújtási határidő utolsó napján fejezte be, de a fáradságos és áldozatos munka nem volt hiábavaló, mert az Önkormányzat 170 millió Forintot nyert a PHARE-pályázaton.

Ebben az akcióban a szervezet önkormányzati teendőket vállalt magára, és a térrendezési terveket szakmailag is magas színvonalúan, a lakosság és a vállalkozók igényeinek megfelelően, rövid idő alatt sikerült elkészíttetni, a néhány hónapos pályázati határidőt tartani. Emellett a településközpontra vonatkozó komplex településfejlesztési akciótervet szintén az Alapítvány közreműködésével dolgozták ki, amelyben helyet kaptak a község hagyományos faluközpontja, az itt található tradicionális pincesor, a római katolikus templom előtti tér és a temetők felújítására vonatkozó javaslatok is.

A patakon átívelő gyalogos híd feletti Szt. Mihály képeket az Alapítvány készíttette azokkal az erdélyi fafaragókkal, akik korábban a híd faszerkezetének elkészítésén is munkálkodtak.

A nyertes pályázat írói: Morvai Balázs pályázatvezető, Kamarás Viktória, Kapitány Attila.