kma logo

Tervek, elképzelések...

A Községünkért Mogyoródért Alapítvány tevékenységei egytől-egyig nagy volumenűek és mind a falu fejlesztésére, egyúttal pedig a hagyományok, a régi dolgok megőrzésére irányulnak. Az Alapítvány azonban sok esetben segít, támogat, végez kisebb volumenű munkákat is. Ilyenek, pl.

  • egy tűzoltóautó vásárlása az önkéntes tűzoltóság számára,
  • személygépkocsi adományozása a helyi polgárőrségnek,
  • a mogyoródi sportkör és néptánccsoport anyagi támogatása.
  • egy olyan fotóalbum kiadása, mely régi fényképek alapján eleveníti fel a falu történelmét, hagyományait, múltbeli emlékeit. (Az Alapítvány a helyi újságokban kérte fel a lakosságot arra, hogy aki családi fotóval, épület, esemény, táj fényképével rendelkezik, adja kölcsön ezeket a néha már-már megsárgult, megkopott képeket a szervezetnek, és amennyiben elegendő mennyiségű fénykép gyűlik össze, az album kiadásra kerül.) Ezekből a régi képekből egy csokorra való az Alapítvány irodájában témánként válogatva, keretezve megtekinthető. 
  • 1956-os emlékmű felállítása,
  • a falubeli régi kerekes kutak felújítása, környezetük rendbetétele.