kma logo

Az Alapítvány bemutatása

A Községünkért Mogyoródért Alapítvány az 1990-es években formálisan jött létre, 1997-ben cégbíróság által bejegyzett szervezetté vált,  majd 1999-ben alakult közhasznú szervezetté. Az Alapítványt a Kapitány Kft. valamint a Hungarokart Center Kft. hozta létre.

Legfőbb döntéshozó illetve képviselő szerve a hét tagú kuratórium, amely kezeli az Alapítvány vagyonát és biztosítja gazdálkodását. A szervezet minden évben éves tervet készít, figyelembe véve a falu érdekeit és ezzel is elősegítve a gazdaságos pénzügyi felhasználást, majd év végén a helyi lapokban megjelenő cikkekben összegzi az adott év munkáját, eredményeit.

maci fekvo logo 3

A szervezet célja, tevékenysége a következő pontokban foglalható össze:

  • a hagyományőrző, sport, kultúra és közösségi élet támogatása;
  • az oktatási és kulturális intézmények, egyesületek, csoportok és magánszemélyek kultúrateremtő támogatása;
  • a község önkéntes tűzoltóságának és polgárőrségének támogatása;
  • a kiemelkedő eredményeket elért személyeknek és művészeti csoportoknak anyagi támogatás biztosítása;
  • öntevékeny közcélú egyesületek támogatása;
  • a község általános fejlődését kiemelkedően elősegítő személyek elismerése;a község természeti és épített környezetének védelme, valamint fejlesztése.

Az Alapítvány elsődleges céljai között szerepel tehát a falufejlesztés programja, jelen esetben Mogyoród fejlesztésének feladata. A megvalósításhoz szükséges anyagi forrásokhoz a szervezet – többnyire – pályázatok elnyerésével illetve különféle támogatások útján jut hozzá, mint pl. önkormányzati támogatás révén vagy az SZJA 1%-ának felajánlásából. 

Kiemelendő, hogy az Alapítvány tagjai között önkormányzati képviselők is voltak, akik képviselői tiszteletdíjukat évről évre a szervezet számára ajánlották fel. A bevételek legnagyobb részét a céltámogatások képezik, amikor az adományozók megjelölik, hogy mire szánják a pénzüket. 

Az elmúlt 10-15 év során a Községünkért Mogyoródért Alapítvány számos ötlettel és azok teljes körű megvalósításával segítette a falu szebbé és korszerűbbé tételét. Munkáját az állam, a helyi önkormányzat, adott esetben az egyházközségek, továbbá a falubeli civil szervezetek sok esetben egy emberként támogatták. 

A weboldal tartalma Trabalka Szilvia ELTE-BTK-n végzett Kulturális menedzserképző programjának záródolgozatának tartalmára épül. A dolgozat címe: A Községünkért Mogyoródért Alapítvány szerepe Mogyoród falufejlesztésében (2006.)