kma logo

Temetőfejlesztés, új halottasház felépítése, Kálvária felújítása

A temető rendbetétele, fejlesztése, bővítése egy másik útvonalon is elindult. 2003-ban elkészült a mogyoródi temetők fejlesztési koncepciója is, amely a temetőfejlesztés és egy új halottasház megvalósításának terveiről, lehetőségeiről számol be. Az előzetes megbeszéléseken és a helyszíni bejáráson részt vett Hargittai Emil, a Budapesti Temetkezési Intézet Rt. Kegyeleti Múzeumának igazgatója is mint vendégszakértő. A javaslatok ismeretében és az érintettekkel való egyeztetések után a Községünkért Mogyoródért Alapítvány felkérte a gödöllői Szent István Egyetem Tájépítészeti, -védelmi és –fejlesztési Karának Kert- és Településépítészeti Tanszékét, hogy egy tanulmány keretében dolgozzák ki a mogyoródi temető fejlesztési koncepcióját. A fejlesztés keretében sor kerül majd egy új ravatalozó felépítésére, a temető körüli utak kialakítására, valamint egyéb kisebb felújítási munkálatokra. Fontosnak tartom kiemelni, hogy a fejlesztés Mogyoród mindhárom (katolikus, református és evangélikus) temetőjét érinti. A 2003 tavaszán elkészült temetőfejlesztési koncepció tartalmazza az infrastruktúra fejlesztésének vázlattervét (utak, járdák, lépcsők, közvilágítás, parkolók, kerítés, csapadékvíz-elvezetés és hulladéktárolók rendszerének elhelyezkedése, megvalósítási terve), zöldfelület-kialakítási tervet (különösképpen a stációk közötti növényzet és az irtások rendezése), a temető sírhelyeinek terjeszkedési tervét, az új ravatalozó elhelyezési alternatíváinak értékelését és e lehetőségek látványterveit.

Továbbá a megbeszélések során szó esett a kálvária rekonstrukciójáról is, melyet már az összeomlás veszélye fenyeget. A tervek alapján a temető körüli utak rendezése, kiépítése már megkezdődött. A munkálatokat jelen esetben is a Temető Bizottság felügyeli, melynek tagjai a Mogyoródi Önkormányzat kulturális, műszaki és pénzügyi bizottságainak, a római katolikus, a református és az evangélikus egyházközségek, a Községünkért Mogyoródért Alapítvány és a KÉSZ (Katolikus Értelmiségiek Szövetsége) helyi szervezetének egy-egy képviselője, a mindenkori temetőgondnok, valamint Merk Lajos és Varga Dániel. A fejlesztési terv, valamint a temetőben korábban lezajlott felújítási munkálatok (stáció-felújítás, Hősök Ligetének rendbetétele) is mutatják, hogy a falu gondját viseli a temetőnek. E téren azonban érte kudarc is az Alapítványt. 2007 tavaszán páratlan lehetőség kínálkozott arra, hogy a temető direkt e célból kiírt pályázat útján új ravatalozót kapjon. A falu lakosságával való többszöri egyeztetés után a szervezet több százezer forintot áldozott a tervrajzok valamint a pályázati anyag elkészíttetésére. A ravatalozó a tervek szerint új, könnyebben megközelíthető, az autópálya zajától mentesebb környezetbe került volna. A pályázatot a helyi önkormányzatnak kellett volna benyújtania, az anyag így a képviselő-testület elé került, azonban a testület nagyobb részének más elképzelései voltak a ravatalozóépítésről, a tagok nem tudtak megegyezésre jutni, így a pályázati anyag nem került benyújtásra.