kma logo

Cikkek

20 éves a "Községünkért, Mogyoródért" alapítvány

Két évtizede a település szolgálatában

20 éves a „Községünkért, Mogyoródért” Alapítvány

 

A „Községünkért, Mogyoródért” Alapítvány idei évben megalapításának 20. évfordulóját ünnepli.  Ez alkalomból készült az alábbi összefoglaló az elmúlt két évtized megvalósult munkáiról, valamint az egyelőre álomszinten megmaradt elképzeléseiről, melyek mind Mogyoród fejlődését, gyarapodását, szebbé tételét szolgálták.

A Társaság - Kapitány Attila alapítói tevékenysége nyomán- az 1990-es évek elején alakult, és 1997-ben vált cégbíróság által bejegyzett szervezetté. A hét tagú kuratóriumát, amely kezeli az Alapítvány vagyonát és biztosítja gazdálkodását, már több elnök is vezette: Tóth Mihály, Kamarás Lajos és a jelenlegi elnök, Varga Nándor személyében.

A szervezet 10 éve saját irodával és közösségi teremmel rendelkezik, valamint egy fő állandó alkalmazottja az ügyintézések folyamatosságát biztosítja. Mogyorodert.hu címen saját weboldallal is rendelkezik. Tagja a MaCi-nak (Magyar Civilszervezetek), és saját logója is van.

Az Alapítvány elsődleges céljai között szerepelt mindenkor a falufejlesztés programja, Mogyoród gyarapodásának, fejlődésének megvalósítása. Mindezek érdekében  szükséges anyagi forrásokat a szervezet pályázatok és önkormányzati támogatás elnyerésével, SZJA 1% és önkormányzati tiszteletdíj felajánlásból vagy civil támogatásból tudta biztosítani. Működési költségeinek fedezetére több alkalommal nyert pályázatot a Nemzeti Együttműködési Alapnál. A bevételek legnagyobb részét a céltámogatások képezték, amikor az adományozók megjelölték a támogatandó tevékenységet vagy célcsoportot.

Az elmúlt 20 évben az Alapítvány számos ötletét és azok teljes körű megvalósítását az Önkormányzat, az egyházközségek, továbbá a falubeli civil szervezetek és minden segítő szándékú lakos egy emberként támogatták. A megvalósult munkákban az Alapítvány részben vagy teljes egészében szervező, finanszírozó, lebonyolító szerepet vállalt magára.

 

20 év munkássága néhány gondolatban összefoglalva:

 

A falu közterületeinek évente történő virágosítása

Az Alapítvány az Önkormányzattal karöltve évi 5-600 ezer forintot fordított a falu közterületeinek virágosítására, amelynek során nemcsak a terek, templomok és közintézmények előtti területek szépültek meg, hanem a lakóházak előtti utcarészek is, hiszen virágot igény szerint bárki kaphatott, aki vállalta, hogy az év folyamán gondozza az ajándéknövényeket.

Minden év végén szavazással választották ki a három legszebbet, melyek gondozóit ajándékkal jutalmazták meg.

 

Szent László tér és szobor

A Szt. László tér rendezésével indult el a közterek fejlesztése, melyre több okból is szükség volt. A köztéri parkok elhanyagoltságának megszüntetése és komfortosabb közérzet kialakítása volt a cél, ezzel együtt pedig az első köztéri szobor felállítása.

Az Önkormányzat, az állam, az Alapítvány és a község adakozó polgárainak támogatása nyomán 2001-ben jött létre a Szent László tér, melynek közepére a Józsa Lajos szobrászművész által készített bronzszobor került.

 

Szent László kilátó-kápolna

Az Alapítvány fontos feladatának tekintette a Somlyó-hegyi kilátótorony újjáépítésének megtervezését és kivitelezését annak a faszerkezetű kilátónak a helyén, amelynek emlékét már csak megsárgult fotók őrizték, mivel évtizedekkel ezelőtt leégett. A hosszú évek előkészületei és a számos tervrajz készítése után a Mogyoródi Nőegylet és az Alapítvány összefogó és tettre ösztönző ereje nyomán 2001-re elkészült a Szent László tiszteletére felszentelt kilátótorony Makovecz Imre tervei alapján, melyben egy kis kápolna is helyet kapott. A szükséges anyagi forrásokat a Mogyoródi Nőegylet, az Önkormányzat és az Alapítvány közösen teremtette elő. Egy minden elismerést megérdemlő gondolat volt a Nőegylet részéről, hogy kapcsolatot teremtett Makovecz Imre építőművész úrral, és így egy minden más elképzeléstől különb megoldás született.Az Alapítvány 1,7 millió Forint anyagi támogatást nyújtott a kilátó építéséhez. Az építkezés nagy összefogással zajlott, az emberek örömmel jártak fel a dombra, hogy társadalmi munka keretében a kilátó építésében segédkezzenek, aminek hatalmas közösségformáló ereje volt. A kápolnában Sebestyén Zoltán helyi fafaragó Szent László szobrát helyezték el, a kilátó tetejére pedig kereszt került. Ezek együtt segítették a hely kultikussá válását.

A kilátó kedvelt kirándulóhellyé és turista-célponttá is vált a sétálni, kirándulni, túrázni vágyók számára. Mára azonban jelentősen leromlott az állapota, egyrészt a vandalizmus miatt, másrészt mert gazdája az épületnek éveken át nem volt. Jelenleg a Mogyoród Turisztika Kft. és az Önkormányzat dolgozik a kilátó rekonstrukcióján, hiszen az meghatározza a környék látképét, és hirdeti, hogy léteznek még olyan közösségek, amelyek össze tudnak fogni, és munkájukkal egy közös célt tudnak képviselni.  

 

Temetőrekonstrukció, stációk felújítása

A mogyoródi temető rekonstrukciója, illetve fejlesztése 2003-ban két vonalon is elindult. Egyrészt az Alapítvány és a Temető Bizottság tervező és adománygyűjtő munkája révén elindult a kálváriához vezető lépcső két oldalán található stációk felújítása, újjáépítése. A munkálatokhoz szükséges anyagi forrást az Alapítvány adománygyűjtés nyomán teremtette elő. Ennek eredményeképpen gyűlt össze több mint hatmillió Forint. A munkálatok irányítását az Alapítvány végezte a Temető Bizottság jóváhagyásával, melynek nyomán 2004-ben Mindenszentek ünnepére a stációk elkészültek és átadásra kerültek.

A temető rendbetétele, fejlesztése, bővítése azonban egy másik útvonalon is elindult. 2003-ban elkészült a mogyoródi temetők fejlesztési koncepciója is, amely a temetőfejlesztés lehetőségeit és egy új ravatalozó megvalósításának terveit tartalmazza.

A SZIE hallgatói közreműködésével fejlesztési koncepció egy a temető egészére vonatkozó egységes tervezet, amely általánosságban javasol megoldást a fejlesztési irányokra. E szakértői anyag alapján a sokféle részfeladatot összehangoltan lehet elvégezni, adott esetben azonban az egyes objektumokra a részletes tervezést külön-külön kell elvégeztetni. A tervek alapján zajlott le a temető körüli utak rendezése, kiépítése is. Az egyetemisták költségeinek fedezetére 300 000 Forintot biztosított az Alapítvány.

2007 tavaszán páratlan lehetőség kínálkozott arra, hogy a temető direkt e célból kiírt pályázat útján új ravatalozót kapjon. A falu lakosságával való többszöri egyeztetés után a szervezet több százezer forintot áldozott a tervrajzok valamint a pályázati anyag elkészítésére. A ravatalozó a tervek szerint új, könnyebben megközelíthető, az autópálya zajától távolabbi környezetbe került volna. Az Önkormányzatnak más elképzelései voltak a ravatalozóépítésről, a testület tagjai nem tudtak támogató megegyezésre jutni, így a pályázati anyag nem kerülhetett benyújtásra.

 

Székelykapu

A mogyoródi református temetőnek 2003-ig nem volt kiépített bejárata, ezért az Alapítvány elhatározta egy székelykapu elkészíttetését a temető bejáratához. A kaput nevéhez méltóan székely fafaragók készítették, majd ünnepélyes keretek között adták át. A projekt félmillió Forint összegű költségét az Alapítvány finanszírozta.

 

A Szent Mihály templom felújítása

A római katolikus templom felújítása jó 10 évvel ezelőtt kezdődhetett meg, miután 2005-ben az egyházközség pályázat útján 40 millió Forint összegű EU - támogatást nyert e célra. A pályázatírásban és annak összeállításában az Egyházközség képviseletében Rákosi László és Tóth Miklós, illetve az Alapítvány kuratóriumának részéről Varga Nándor és Morvai Balázs vettek részt, majd egy szakcéget is bevontak a feladat megoldásába. A templom külső tatarozása és a támfal újjáépítése néhány évvel korábban már megtörtént. A külső felújításokat az Alapítvány 200 000.- Forinttal támogatta.Főtér

Hasonló nagyságú és költségvetésű, közterület-fejlesztésre irányuló munka még nem folyt Mogyoródon, mint a Pipa Csárda előtti terület és környékének rendezése 2006-ban.

A terveztetés az Alapítvány megbízásából kezdődött meg mintegy 2,2 millió Ft értékben, miután a képviselőtestület ehhez elvi hozzájárulását adta, és önrészt különített el. Amikor a tervezés látványos fázisba jutott, az Alapítvány és a Szent László Kör több lakossági fórumot is szervezett, ahol a jelenlévők kinyilváníthatták véleményüket, valamint az Alapítvány szervezte a szakértői egyeztető üléseket, folyamatosan konzultált a kistérségi megbízottal, aki nyomon követte a pályázati kiírásokat és jelezte, amikor kiírták Az integrált helyi fejlesztési akciók ösztönzése c. PHARE-pályázatot. Az Alapítvány munkáját látva végül a cél megvalósítása mellett voksolt az egész képviselőtestület, s megszületett a község hagyományos faluközpontjára egy komplex fejlesztési terv. Az Alapítvány a pályázatírást a benyújtási határidő utolsó napján fejezte be, de a fáradságos és áldozatos munka nem volt hiábavaló, mert az Önkormányzat 170 millió Forintot nyert a PHARE-pályázaton.

Ebben az akcióban a szervezet önkormányzati teendőket vállalt magára, és a térrendezési terveket szakmailag is magas színvonalúan, a lakosság és a vállalkozók igényeinek megfelelően, rövid idő alatt sikerült elkészíttetni, a néhány hónapos pályázati határidőt tartani. Emellett a településközpontra vonatkozó komplex településfejlesztési akciótervet szintén az Alapítvány közreműködésével dolgozták ki, amelyben helyet kaptak a község hagyományos faluközpontja, az itt található tradicionális pincesor, a római katolikus templom előtti tér és a temetők felújítására vonatkozó javaslatok is.

A patakon átívelő gyalogos híd feletti Szt. Mihály képeket az Alapítvány készíttette azokkal az erdélyi fafaragókkal, akik korábban a híd faszerkezetének elkészítésén is munkálkodtak.

Ezúton is köszönetet mondunk az ötletgazdáknak, a három pályázatírónak: Morvai Balázs pályázatvezetőnek, Kamarás Viktóriának és Kapitány Attilának.

 

Alfa – Omega emlékmű

Az Alfa – Omega emlékmű alapgondolatához hozzájárult az is, hogy a református temetőhöz vezető út mellett egy 1848-as elhagyatott sírkő került elő a terület növényzetének rendbetételekor, melyet -a tudatos keresés során- még hét 100-150 éves sírkő követett, amiket az évtizedek folyamán a föld eltemetett, a növényzet ellepett, a hozzátartozók elhanyagoltak, elhagytak. Nyelvtörténeti szempontból érdekes az elsőként megtalált sírkő felirata, mely helytörténeti fontossága mellett a magyar nyelv ékességét bizonyítja:

 

„Itt nyugszik Istenben boldogult özvegy Haraszti Mihályné

született Karácsonyi Erzsébet

meghalt életének 65. évében

1848

E síremléket emelte a jó édes anyának szerető leánya,

Cserekje Istvánné Haraszti Erzsébet”

 

Mivel a temető környezetének rendezése folyamatban volt már, megszületett a gondolat, hogy e régi sírkövek kerüljenek egy szép környezetbe, ahol az elhunytak emléke továbbra is kegyelettel megőrizhető. Az emlékhely átadására 2006 novemberében került sor.  

 

Zászlórúd-akció

    Ennek keretében 2006-tól néhány éven keresztül (amíg igény volt rá, összesen kb. 30-35 darabot) falubeli lakosok részére térítésmentesen, darabonként 50 000 Ft értékű zászlórudakat biztosított az Alapítvány, az igénylők pedig vállalták, hogy ingatlanjukon jól látható helyen felállítják azt, és március 15-től október 30-ig folyamatosan felvonva tartják magyar zászlójukat.

 

Genealógia Mogyoród lakosságáról

    Az Alapítvány céljaiból kitűnik, hogy nem csak falufejlesztésre szánt időt, pénzt, támogatást, hanem pártolja az arra érdemes kulturális, hagyományőrző megmozdulásokat is. Erre szép példa a 2006 karácsonyára megjelent Mogyoród lakosságának genealógiája c. munka, mely Györe Zoltán évekig tartó kutatómunkájának eredménye. A szerző településről településre jár, hogy feltérképezze a rokoni kapcsolatokat évszázadokra visszamenőleg, így jutott el Mogyoródra is, ahol szeretettel fogadták és a falu támogatását kifejezve az Alapítvány finanszírozta a kötet megjelenéséhez szükséges nyomdaköltségeket.

    A könyv tartalmazza Mogyoród és Szentjakab-puszta református, római katolikus, evangélikus és zsidó lakossága anyakönyvi adatainak feldolgozását 1719-től 1895. október 1-ig, azaz az állami anyakönyvvezetés kezdetéig. A kiadvány megjelentetésének célja az volt, hogy azokról készüljön genealógiai feljegyzés, akikről sohasem emlékezett meg a történelem, akikről nem készültek díszes családfák. Földművelő és iparos generációk sokaságáról szól ez a könyv, akiknek köszönhetően élt és él az ország.

   

Református temető kopjafája

A három nagy szabadságért vívott harcunknak állít emléket, rajta a három évszámmal: 1703, 1848 és 1956. Az alfa-omegában kapott helyet 2008 tavaszán, az 1848-as forradalom és szabadságharc 160 éves évfordulóján.

 

Az Alapítvány történetében vannak olyan tervek, projektek is, melyek egyelőre megmaradtak ötletszinten, vagy több okból kifolyólag nem léptek tovább a tervezés szintjénél, ilyenek voltak az alábbiak:

 

Szentháromság szobor

A katolikus templom előtti tér rendezésének kérdésével az Alapítvány kezdett el foglalkozni. Egy körforgalom kialakítása lett volna az eredeti cél, ezzel a céllal vásárolta meg az önkormányzat a sarki ingatlant is, és ennek a körforgalom által határolt térnek a közepére került volna egy Szentháromság szobor, melynek kicsinyített mintadarabja az Alapítvány irodájában megtekinthető. Az akkori önkormányzat azonban a néhány évvel ezelőtt elkészült térrendezés kapcsán másképp gondolkodott, ezért sem a körforgalom, sem a Szentháromság szobor nem valósulhatott meg.

 

A postásfiú szobra

A postával szembeni térrendezés, parkolóhely-kialakítás gondolata során merült fel egy témában odaillő köztéri szobor elhelyezése, melynek kicsinyített példányát Józsa Lajos szobrászművész készítette el.Forma-1-es szoborkompozíció

Az elképzelések és az előzetes tervek szerint az M3-as autópályáról kivezető út és a faluból a Hungaroring főbejáratához vezető út kereszteződésében kapna helyet ez a szoborkompozíció a kereszteződés körforgalommá átalakítását követően. A kompozíció közepén egy versenyautó másolata helyezkedne el, melyet minden oldalról kb. 1 m3-es kövek vennének körül. Ezeket a köveket a Forma-1-es versenyeknek otthont adó országok szolgáltatnák a falu számára (minden nemzet a rá jellemző kőtípust küldené), és az adott ország kövén az ottani versenypálya adatai szerepelnének (név, távolsága és iránya a szobortól, stb.). Amikor az ötlet megszületett, akkor beszereztük azokat a geodétaadatokat, melyek az akkori pályák egymástól való távolságát, irányát mutatja, továbbá a szobor makettje is elkészült. Az utak helyzetéből adódóan a téma több hatóságot is érint, illetve a beruházás nagyon költséges lenne, ezért feledésbe merült, azonban a Hungaroring körüli utak fejlesztése kapcsán újra felmerült a megvalósítás lehetősége a Kerektónál.1956-os emlékmű

Az 50 éves évfordulóra tervezte az Alapítvány a megvalósítást, még egy tank lánctalpját is beszerezte hozzá, de a projekt megmaradt ötletszinten.

 

Kerekes kutak felújítása

Korábban feltérképezték, hol vannak a községben ilyen kutak, fényképet készítettek róluk, és felhívták a környéken lakók figyelmét a kutak védelmére. A szervezet társadalmi munka keretében képzelte el ezek renoválását és környezetüknek szebbé tételét, a gondolat azonban a lakossági ösztönzés fázisában elhalt.

 

Református temető: végtisztességadó hely

2009-ben készült el a református temető végtisztességadó helyének építési engedélyes tervdokumentációja, amely azonban anyagi forrás hiányában nem tudott megvalósulni.  

 

Katolikus temető: Kálvária megmentése, újjáépítése

Nagyon sok szellemi munkát fektettek a tagok a Kálvária megmentésére. Több alkalommal került benyújtásra pályázat a Norvég Alaphoz is a szükséges anyagi forrás biztosítása céljából, mindeközben az épület állapota folyamatosan romlott, végül pedig elkerülhetetlen volt a lebontása.
Összetartozás emlékmű

A sok vitát kiváltó emlékmű kapcsán merült fel a gondolat egy megemlékezési hely kialakítására. Az Alapítvány elkészíttette a Béke-tér rendezési tervét, ami talán a következő évben akár a megvalósulás szakaszába is léphet, a Magyar Kormány idevonatkozó törvénye figyelembevételével.

 

A Szikla – Mogyoródi Közösségi Ház

2014-ben nagy reményekkel készíttette el a szervezet egy új művelődési ház látványtervét, melyet a Főtérre képzelt el. A tervdokumentáció költsége 600 000 Ft volt.A „Községünkért, Mogyoródért” Alapítvány nagyvolumenű, falufejlesztésre irányuló programjai mellett sok esetben segített, támogatott, végzett kisebb munkákat is. Ilyenek voltak, pl. egy tűzoltóautó vásárlása az önkéntes tűzoltóság számára, személygépkocsi adományozása a helyi polgárőrségnek, Juhász Jácint emléktáblája a művelődési ház falán, Szent László emléktáblája az iskola folyosóján, a református templomtorony magasításának anyagi és munkaerőbeni támogatása, hirdetőtáblák készíttetése, valamint a mogyoródi sportkör, a néptánccsoportok, a népdalkör, az énekkar, rászoruló családok folyamatos vagy alkalmankénti anyagi támogatása. A padprogram keretében padjai megtalálhatók a köztereken, temetőben, templomok mellett, iskolaudvarán. Minden évben aktív résztvevője a Szent László hétnek és a Mindenki karácsonyának, ahol finom ételekkel és italokkal vendégeli meg az érdeklődőket.

Az Alapítvány kutatómunkájának és támogatásának köszönhetően jelent meg Mogyoród 1887-es földnyilvántartási térképe, melyet egy régi, megsárgult, megfakult térkép alapján digitalizáltak. Ezen a térképen az 1887-es állapotoknak megfelelően az akkori földtulajdonosok nevei vannak bejegyezve Mogyoród különféle elnevezésű területeire.

Mindenki fiókja mélyén lapul egy-egy régi fotó aratásról, mulatságos estékről, bálokról, esküvőkről, ünnepekről, mezőgazdasági munkákról, és sok más elfelejtett eseményről,  melyekből nagy mennyiséget gyűjtött össze a szervezet és digitalizált az utókor számára. Ezekből a képekből egy kisebb kiállítás látható az Alapítvány közösségi termében.Az elmúlt 20 évben a „Községünkért, Mogyoródért” Alapítvány falufejlesztésre irányuló munkája sokrétű volt és jelentős mértékű. Támogatója, mozgatórugója volt minden arra érdemes ügynek. Példáján jól látható, hogy a civil szervezetek részvételének van kézzel fogható eredménye és létjogosultsága napjainkban. Alapvető céljain kívül az elvi ideológiája az, hogy „kovásza legyen a falu gondolkodásának”, megvalósulásának. A szervezet nem tudott százmilliókat előteremteni egy-egy elképzelés megvalósításához, de mindig is volt olyan mértékű anyagi háttere, hogy az ötletekből tervdokumentációkat készíttessen, azt közzé tegye, az érintettekkel egyeztesse, és pályázat útján az elképzelést megvalósítsa. A „Községünkért, Mogyoródért” Alapítvány nem az egyetlen szervezet a faluban, amely érdemben tesz valamit a településért, de láthattuk, hogy valóban mozgatórugóként működik minden programban. Fontosnak tartom kiemelni, hogy a falu segítőkész lakói nélkül semmi sem valósulhatott volna meg a fentiekből, a sikeres vállalkozóktól kezdve a nyugdíjasokig mindenkire szükség volt a munkák végrehajtása során, akik hajlandóak voltak valamilyen összeget is befizetni az Alapítvány javára vagy kétkezi munkájukat hozzáadni a megvalósításhoz. Fontosnak tartom hangsúlyozni azt is, hogy az Alapítvány működése olyannyira közmunkán alapszik, hogy tagjai mindent térítés nélkül végeznek. Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni a három legnagyobb anyagi támogatónknak: Tóth Mihálynak, Dr. Varga A. Tamásnak és Kapitány Attilának.

Sok-sok további sikeres projektet kívánunk magunknak, illetve Mogyoródnak egyaránt, és köszönjük mindenkinek az elmúlt két évtized bizalmát, valamint pozitív és negatív kritikáit! Azt gondolom, hogy minden momentumból tanultunk valamit, és reméljük, hogy lesznek fiatalok, akik ezt a munkát a következő 20 évben is folytatják majd. Az utódok fogadják magukba az Alapítvány jelmondatát: „Mi ébren álmodunk!”

Trabalka Szilvi